Informació dels programes

Curs acadèmic 2020-21

 

El departament d'Orientació ha preparat uns vídeos amb tota la informació sobre programes. Feu clic a sobre del programa i llengua amb la qual vulgueu obtenir la informació.

FPB. Formació Professional Bàsica

PMAR. Programa de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiments

PR4. Programa de Reforç de 4t d’ESO