SECRETARIA. DESCÀRREGA DOCUMENTS

Annexos més freqüents

 

Annex VII

Sol·licitud d'anul·lació de matrícula en Cicle Formatiu.

Annex IX

Sol·licitud de renúncia de convocatòries de Cicles Formatius.

Annex X

Sol·licitud d'exempció del mòdul de Formació en Centres de Treball.

Annex XIII

Sol·licitud d'ajornament de la qualificació del mòdul de Formació en Centres de Treball.

 

Sol·licitud

Sol·licitud de exempció d'estudis el reconeixement dels quals correspon al Ministeri d'Educació.