SECRETARIA. DESCÀRREGUES DOCUMENTSSol·licitud d'anul·lació de matrícula en Cicle Formatiu.

Sol·licitud de renúncia de convocatòries de Cicles Formatius.

Sol·licitud d'exempció del mòdul de Formació en Centres de Treball.

Sol·licitud d'ajornament de la qualificació del mòdul de Formació en Centres de Treball.

Sol·licitud de exempció d'estudis el reconeixement dels quals correspon als directors del centres (títols LOGSE).

Sol·licitud de exempció d'estudis el reconeixement dels quals correspon als directors del centres (títols LOE).

Sol·licitud de exempció d'estudis el reconeixement dels quals correspon al Ministeri d'Educació.