MEMBRES DE L'EQUIP DIRECTIU

Directora


Begonya Esteller Cardona

Vicedirector


Javier Mateu Borrás

Cap d'estudis
ESO i Batxillerat


M. Jesús Castillo García

Cap d'estudis
Cicles Formatius


Eloi Forés Roca

Segon
Cap d'estudis


José Manuel Lluch Roig

Secretària


Carme Alonso Herrera

Vicesecretari


Ignacio Seligra Abella