MEMBRES DE L'EQUIP DIRECTIU

Director


José Antonio Pérez Ollo

Vicedirectora


Mercè Julve Esteller

Cap d'estudis
ESO i Batxillerat


Begonya Esteller Cardona

Cap d'estudis
Cicles Formatius


Eloi Forés Roca

Segon
Cap d'estudis


José Manuel Lluch Roig

Secretària


Carme Alonso Herrera

Vicesecretària


M. Jesús Castillo García